oktober 15

Vil ha flere bønder i byen. Mat fra tak…

Vil ha flere bønder i byen Foto: Landbruks- og matdepartementet

Bønder i byen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker flere bønder i byen mer mat fra tak og et blomstrende urbant landbruk.

  • Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk både i Norge samt i byer over hele verden. Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Urbant landbruk er et mulighetsområde som kan bidra i det grønne skiftet og til fremtidens bærekraftsamfunn, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en melding:

Vil ha grønnere byer

I dag møtte hun blant annet bybonden Andreas Capjon som drifter GrowHub på The Hub og Marianne Leissner på Gartneriet Bygdø Kongsgård. Statsråden ønsker inspirasjon og innspill til strategiarbeidet for urbant landbruk i Norge. Den nye strategien skal bidra til å gjøre byene grønnere.

– Det urbane landbruket er mer enn matproduksjon, sier Bollestad. – I tillegg til miljøgevinster og en grønnere byer kan det gi en arena hvor folk møtes og deler sin kunnskap, uavhengig av sosialt lag eller etnisitet sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad

Growhub

Det grønne taket på The Hub, skal håndtere overvann – og forsyne hotellets restaurant med egne råvarer. En takåker på flere hundre kvadratmeter vil produsere rundt 15 000 grøntenheter per år til hotellets restauranter og gjester.

Urbant landbruksssenter

Gartneriet på Bygdø ble restaurert og gjenåpnet som et urbant landbrukssenter i mai 2019, med frukthager, veksthus, grønnsakhage, kafedrift og honningproduksjon. De tilbyr kurs i alt fra dyrking, poding til fermentering. Norsk Folkemuseum har ansvaret for driften, og Unikum, en arbeidsmarkedsbedrift eid av Kirkens Bymisjon og Oslo kommune har 20 plasser her til arbeidstrening, hvor mennesker uten arbeid gis nye muligheter i arbeidslivet.