oktober 16

Arbeidsledige trenger ikke lenger sykmeldingen på papir

Nå kan også arbeidsledige sende digital søknad om sykepenger. Det betyr at de ikke lenger trenger sykmeldingens del D på papir opplyser NAV i en artikkel:

Hittil har arbeidsledige måttet få sykmeldingen på papir. Dette er ikke lenger nødvendig.

Fortsatt

Sykmeldinger som handler om behandlingsdager og reiseutgifter må fortsatt gis til pasienten på papir.

Aktuell link

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Leger+og+andre+behandlere/Nyheter/arbeidsledige-trenger-ikke-lenger-sykmeldingen-på-papir