oktober 17

Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om å arrangere konferanse i 2020

Arrangerer NOKU-konferansen 2020

Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetansesektoren for den lokale kultursektoren, og en sentral del av arbeidet til organisasjonen er å skape møteplasser for dem som arbeider med kultur rundt omkring i landets kommuner og fylkeskommuner. Hvert år velges en by ut til å arrangere NOKU-konferansen, og det erbestemt at NOKU-konferansen 2020, som også er 50. årsjubileet for organisasjonen, skal avholdes i Sarpsborg og Fredrikstad 26.-27. mai.

  • Vi setter stor pris på samarbeidet med Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune, og ser frem til å arrangere vår jubileumskonferanse i en fremtidsrettet region med en engasjert utvikling på kulturfeltet og en rik lokalhistorie som også har hatt mye å si for hele landet, sier generalsekretær i Norsk kulturforum, Hege Knarvik Sande via Sarpsborg kommunes nettsider:

Litteraturhuset

Selve konferansen vil finne sted på Litteraturhuset i Fredrikstad og festmiddagen vil foregå i Sarpsborg. Som en del av konferansen vil også begge byer tilby deltakerne spennende kulturelle ekskursjoner som vil vise de unike aspektene ved byenes kulturhistorie og nåværende kultursatsing.

  • Først og fremst er dette et veldig viktig samarbeid for å løfte Nedre Glomma som kulturregion, og vi erglade for å kunne ha et godt samarbeid med Fredrikstad om dette. Det blir flott å samle kulturnorge her i vår region, for kunst og kultur i virkelig i vinden i Sarpsborg nå. Vi har en ny kulturplan som skal være med på å løfte kulturarbeid inn som en viktig del av byutviklingen, og vi har store prosjekter på gang gjennom renoveringen av Sarpsborg scene og byggingen av nytt bibliotek.

Vi ser inn i fremtiden, samtidig som vi holder fast på historien vår og formidler fortiden gjennom satsing på Olavsdagene og vikingarven vår, sier virksomhetsleder for kultur i Sarpsborg kommune, Henrik Eurenius.

På NOKU-konferansen møtes hele den norske kultursektoren for å utveksle kunnskap og bygge kompetanse rundt utviklingen av lokalt kulturarbeid. Konferansen er den største nasjonale arenaen for den lokale kultursektoren hvor det diskuteres viktig kulturpolitisk og kulturfaglig tematikk. Den lokale kunst- og kulturutvekslingen styrkes gjennom faglig påfyll, felles opplevelser, erfaringsdeling og nettverksbygging, og begge byer vil med dette få en unik mulighet til å profilere seg utenfor egne kommunegrenser. Kostnadene for selve konferansen dekkes av NOKU.

-Dette ser vi virkelig frem til! Sarpsborg og Fredrikstad er to store byer som har gjensidig interesse av åjobbe sammen om å tiltrekke oss nasjonal oppmerksomhet og nasjonale konferanser innenforkulturfeltet. Jeg ser frem til å kunne presentere kulturbyen Fredrikstad disse dagene, sier etatsjef forkultur i Fredrikstad kommune, Ole-Henrik Holøs Pettersen.


Data

Aktuell link

Foto via Sarpsborg kommune