oktober 23

Fortsatt reisevekst hos Vy tog, men Østfoldbanen..

Siden 2013 har antall reiser med Vy tog økt med nærmere 30 prosent. Så langt i år er det gjort 47 107 430 miljøvennlige togreiser med Vy, 1, 3 millioner flere reiser enn på samme tid i 2018 opplyser selskapet i en oversikt.

Samlet vekst

Tallene for årets åtte måneder viser en samlet vekst på 2, 8 prosent for togtrafikken i Norge, sammenlignet med samme periode i 2018. Tallene er inkludert Gjøvikbanen.

Av alle reisene ble 26 247 490 reiser gjort med lokaltog på Østlandet. Det er en vekst på 0, 7 prosent sammenlignet med samme periode 2018.

Flere seter og flere avganger

  • Vi er glade for at toget er den foretrukne reisemåten for stadig flere. Vi gjør vårt beste for å utvikle vårt tilbud og har tro på fortsatt vekst, blant annet når vi fra 15. desember øker tilbudet vårt på Østlandet med flere avganger både hverdager og helger, sammen med over med 7000 flere seter på de travleste tidene på døgnet, sier Arne Fosen.

– Kronglete

  • Så har vi dessverre hatt en kronglete sommer og høst, med utfordringer knyttet til både planlagte og ikke planlagte stengninger i trafikken. Sett i lys av de betydelige utfordringene Bane NOR har hatt med infrastrukturen er dette en solid vekst, understreker Fosen.

.. men, for Østfoldbanen

Linje R 20 Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)

På regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 0,8 prosent færre reiser årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 1 641 080 passasjerer reiste med regiontog i perioden.

Reisende på lokaltog på Østfoldbanen er ikke medregnet.

Regiontog mellom Halden og Göteborg

Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde i løpet av årets åtte første måneder 13,1 prosent færre reiser, sammenlignet med 2018. 143 090 passasjerer reiste mellom Halden og Göteborg i perioden. Strekningen har hatt omfattende banearbeider i perioden.

Skøyen – Mysen – Rakkestad

På lokaltog mellom Skøyen – Mysen – Rakkestad (L22) var det 6,4 prosent flere reiser i årets åtte første måneder, sammenlignet med 2018. 1 356 700 passasjerer reiste på strekningen i perioden. L22 begynte i 2019 å stoppe på flere lokale stasjoner mellom Oslo og Ski for å gi et enda bedre tilbud til L2 kunder. Dette bidrar til endring i reisetallene for L2 og L22.