oktober 24

Klarer du å få øye på personen i veikanten?

Ny video fra If viser hvor vanskelig det kan være for en bilfører å se en fotgjenger i mørket – selv på en strekning med gatelys.

Klarer du?

Klarer du å få øye på fotgjengeren som ikke har på seg refleks? Dette bildet viser hvor stor forskjell refleksen utgjør for synligheten. Foto / video via If

Refleksen er den enkleste og rimeligste livredderen vi har. Likevel viser en undersøkelse If tidligere har fått utført at halvparten av oss ikke bruker refleks. Og sannsynligvis er det høye mørketall – bokstavelig talt skriver If i en melding:

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 20 mennesker ble drept som enten gående, syklende eller akende på norske veier i 2018, og hele 141 ble hardt skadd. Det finnes ingen oversikt på hvor mange av disse som brukte refleks. Likevel er det grunn til å tro at mer utstrakt bruk av refleks kunne hatt positiv effekt på statistikken – spesielt i urbane områder.

Mange slurver med refleksbruk

  • Folk i byene er dårligst på å bruke refleks – det vet vi gjennom en tidligere undersøkelse. Gatelys gir en falsk trygghet, for som denne filmen viser er fotgjengeren langs veikanten nesten umulig å få øye på. Derfor er det ingen grunn til å slurve med refleksbruk selv om man bor i mer urbane områder, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet If.

I byene var det bare 40 prosent av de spurte i undersøkelsen som svarte at de bruker refleks. Ute på bygda var det derimot 58 prosent som sa det samme. Vi i If synes tallene er langt fra tilfredsstillende, og oppfordrer alle som skal ut og ferdes i mørket om å ta refleksbruk på alvor.

Sekundene som kan redde liv

  • Ett liv tapt i trafikken er ett for mye! Vi kan ikke få sagt nok ganger hvor viktig det er at folk bruker refleks. Med refleks er du synlig for bilfører på 150-200 meters avstand, og enda lengre unna med fjernlys, mens du uten refleks først er synlig når bilen er 20-30 meter unna. Disse sekundene kan være avgjørende, påpeker Handeland.

Også plasseringen av refleksen har stor innvirkning på hvor synlig man blir i trafikkbildet.

  • En refleksvest gjør deg naturlig nok langt mer synlig enn en brikke eller et bånd. Men det å bruke noe er bedre enn ingenting, og plasseringen blir da ekstra viktig. Et refleksbånd er eksempelvis langt mer synlig for en bilfører dersom det festes rundt leggen, enn på overarmen, fordi lysene på biler er vinklet mot bakken, avslutter Andreas Handeland i forsikringsselskapet If.