oktober 25

Landsdekkende kontroller i Festival-Norge

Skatteetaten kontrollerte i sommer flere virksomheter på ulike festivaler og markeder over hele landet.

– To personer ble bortvist, en fikk tilleggsskatt på 150 000 kroner opplyser Skatteetaten i en melding:

– Vi ser at når vi kontrollerer ett sted, så dukker de samme aktørene opp igjen på en ny festival et annet sted. Derfor har det vært viktig for oss å følge virksomheter som reiser rundt i Festival-Norge, sier Eve Vangsnes Bergli, direktør for divisjon innsats i Skatteetaten.

Høy risiko for arbeidslivskriminalitet

Skatteetaten var til stede på 11 ulike arrangementer hvor det ble gjennomført kontroll av kasseapparat, MVA-registrering, levering av A-melding og føring av personalliste. I tillegg til veiledning og kontroll, har etaten også fått ytterligere kunnskap om en bransje med høy risiko for arbeidslivskriminalitet.

Skatteetaten, som i flere tilfeller fikk bistand fra politiet, traff en del av de samme virksomhetene flere steder.

– En fikk fastsatt merverdiavgift og tilleggsskatt på 150 000 kroner samt ilagt overtredelsesgebyr for manglende personalliste, forteller Bergli.

To virksomheter ble bortvist av politiet, den ene på to forskjellige steder i landet. En person ble også utvist på grunn av manglende oppholdstillatelse. Flere av virksomhetene hadde også skatte- og avgiftskrav som ikke var gjort opp.

– Vi kommer til å følge opp flere av disse, påpeker Bergli.

Basert på informasjon som etaten har innhentet på forhånd, forteller hun at Skatteetaten hadde mistanke om at enkelte ikke hadde alt på stell.

– Vi fikk i stor grad rett i våre antagelser, konstaterer Bergli.

Virksomheten som ble ilagt tilleggsskatt valgte å avslutte festivalsommeren tidlig, og møtte ikke opp på de to siste planlagte festivalene.

– Vi velger å ta det som et tegn på at innsatsen har effekt, konkluderer Bergli.

Kontakt med kommunene

Divisjonsdirektøren oppsummerer kontrollene slik:

– For oss er det viktig å være synlige der det skjer. Ved å bruke virkemidler som blant annet veiledning og kontroll, kan vi sikre at regelverket følges i større grad. Vi ser også at det er nødvendig å ha god dialog med de som leier ut arealplass, og fremover skal vi i kontakt med flere kommuner for å informere og veilede om dette temaet.

Foto – arkiv / illustr