oktober 25

Skal lage ny videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad. Vinner…

Juryen har talt: Dette er vinneren av designkonkurransen for det som blir sentrale elementer i Fredrikstads nye bybilde på Kråkerøy:

Skal lage ny videregående skole, idrettshall og ishallen Arena Fredrikstad. Vinner…

– Juryen har etter en gjennomgang av de punkter som er satt opp som bedømmelseskriterier i konkurranseprogrammet kommet frem til at prosjektet «Campus» er det beste prosjektet og som samlet svarer best på oppgaven opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel:

-Oversiktlighet

Juryen mener at forslagstiller har vist en situasjonsplan som er enkel og tilforlatelig i sin oppbygging med de tre separate byggene plassert med innganger rundt et felles stort torg. Utetorget /Campus kan ta imot den store tilstrømning av publikum på kveldstid og mange elever på dagtid. Det felles inngangstorget gir en mulighet til å benytte alle bygningene sammen ved store anledninger. De har samtidig som den eneste vist en interngate øst vest som gir en fin oversikt i anlegget og en gjennomgang til Sagparken. Oversiktlighet er et stikkord for vinnerforslaget, heter det i begrunnelsen.

«Campus» er designet av Link Arkitektur AS

Høyt nivå

– Det var høyt nivå på alle forslagene. Dette er jo anerkjente arkitektkontorer. Men vinneren hadde det lille ekstra, Jeg var spent på forhånd, for her er det flere byggherrer med forskjellige interesser, men det gikk veldig bra, sier juryformann Knut Nesje fra Opak.

Prosessen med transformasjonen av det gamle industriområdet er dermed i gang.

Byggestart 2021

– Vinneren får prosjekteringsoppdraget – pluss muligheten til å sette sin signatur på en ny bydel. Det planlegges byggestart i 2021 og åpning av skolen i 2023, forteller prosjektansvarlig i Østfold fylkeskommune, Christian Bromander.

– Jeg er veldig glad for det samarbeidet vi har hatt med Fredrikstad kommune. Vi bygger nå sentrumsskoler i både Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, og er med det med på å løfte sentrumsutviklingen i de tre byene. I Fredrikstad er behovet for en ny skole stort. Dette prosjektet blir viktig for både Fredrikstad, Østfold og senere Viken, sa fylkesordfører Ole Haabeth.

Dette er planene

Østfold fylkeskommune planlegger å bygge en ny Frederik II videregående skole for ca. 1500 elever og en stor idrettshall. Fredrikstad kommune planlegger å bygge en ny ishall med to isflater, Arena Fredrikstad, som skal erstatte Stjernehallen og fungere som byens storstue.

Skolen skal tilby utdanningsprogrammene studiespesialisering, påbygging, idrettsfag, service og samferdsel, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag ­­­– de to siste kommer fra Glemmen vgs. Skolen skal også ha en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring og tilby grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom.

Tomten befinner seg i et gammelt industriområde på FMV Vest i Fredrikstad sentrum hvor det planlegges nye veger, parker, boliger, næringsbygg mm.


| aktuell link | alle foto via Østfold fylkeskommune