oktober 28

Først i Norge med EKG-måling uten ledninger

På bildet – I hjertepoliklinikken. F.v. avdelingssjef Anette Siebenherz, seksjonsoverlege Maria Lorentzson Omstad, seksjonsleder Katharina Wollebæk og sykepleier Natalie Refsnes. Foto via sykehuset Østfold

Først i Norge

Pasienter med langtids EKG-måling hjemme, har til nå måtte holde styr på fire ledninger og en bærbar boks. Nå kan de få en liten brikke festet på brystet i stedet.

-Enklere

  • Dette er mye enklere og mer komfortabelt for pasientene, sier avdelingssjef Anette Siebenherz i hjertemedisinsk avdeling via sykehuset Østfolds nettsider:

Langtids-EKG brukes ved mistanke om hjerterytmeforstyrrelser.

  • Pasientene som henvises hit til hjertepoliklinikken på Kalnes, kommer fra ulike fagområder. Felles for dem, er at de har behov for langtids EKG-måling for å undersøke hjerterytmen, sier seksjonsleder Katharina Wollebæk.

EKG (elektrokardiogrammet) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Langtids EKG-registrering brukes for å påvise hjerterytmeforstyrrelser som ikke blir fanget opp ved vanlig EKG. Pasientens hjerterytme blir registrert i minst 24 timer, og registreringene tas opp på et minnekort.

Ledninger kan løsne

Fram til nå har alle disse pasientene hatt elektroder med ledninger festet på overkroppen, som fanger opp de elektriske signalene fra hjertet og overfører dem til en liten boks pasienten bærer med seg.

  • Med dette utstyret hender det at ledninger løsner og vi får en ufullstendig registering. Ledningene må også fjernes når pasienten skal dusje, og det er ikke alle som syns det er enkelt å koble dem korrekt på igjen, sier avdelingssjefen.

Fornøyde pasienter

21.oktober i år fikk den første pasienten prøve det nye utstyret; en liten brikke som festes til brystet.

  • Responsen fra pasientene som nå har prøvd den nye brikken, er veldig god. Pasienter som tidligere har hatt langtids EKG med ledninger, er veldig fornøyde med det nye utstyret, sier sykepleier Natalie Refsnes.

Aktuell link | her kan du lese mer | sykehuset Østfold