oktober 30

Åpne kirker over hele landet

I år samles for første gang hele Den norske kirke om et felles prosjekt allehelgenshelga, 2.-3. november. Hundretalls kirker åpnes over hele landet førstkommende helg skriver Den norske kirke i en melding:

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, og en ny medlemsundersøkelse viser at over halvparten av våre medlemmer er på gravlunden eller kirkegården i løpet av året. Mange av kirkens medlemmer og andre tenner lys og oppsøker kirken i forbindelse med allehelgensdag på søndag.

Åpne kirker allehelgen

Førstkommende helg oppsøker veldig mange kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære. I gudstjenestene leses det også navn på dem som har gått bort siste år.

-Åpent

Den norske kirke ønsker at folk skal få en mulighet til å komme inn i kirkerommet, også utenfor gudstjenestetiden. -Vi holder derfor svært mange kirker og gravkapell åpne i helga opplyser Den norske kirke.

I noen kirker vil det være folk tilstede som du kan snakke med.

Flere kirker vil også ha musikk eller andre arrangement. Her er det store variasjoner.

Det kirken ønsker, er at folk som kommer til gravlunden, skal kunne gå inn i kirkene, alene eller sammen med noen. I kirka er det rom for savn, sorg, håp og minner, uansett hvilket livssyn du har.