oktober 31

Halden kommune har i dag fått ny ordfører

Thor Edquist (H) overleverte torsdag ordførerkjedet til Anne-Kari Holm (Sp) opplyser kommunen på Twitter.

Varaordfører

Ny varaordfører er Linn Laupsa (Ap). -Vi takker avtroppende ordfører for innsatsen og ønsker vår nye ordfører lykke.

Foto via Halden kommune