november 02

Samlet til felleskontroll

En felles nasjonal utekontrolluke ble avsluttes fredag. Kontrollørene har også hatt besøk av kollegaer fra Sverige, Danmark og Finland. Bildet viser en av de 600 tungbilene som var innom vekta på Taraldrud kontrollplass på torsdag. Foto via Statens vegvesen / Paulsen

Samlet til felleskontroll

| via Vegnett

Over 60 utekontrollører fra hele landet var samlet til nasjonal felleskontroll i Follo i Akershus denne uka. Torsdag kom samferdselsminister Jon Georg Dale på besøk for å delta på kontrollen opplyser Vegnett i en artikkel:

– Dette er en kjempeinnsats for å bedre trafikksikkerheten. Vi har fått luket ut mange biler og førere som ikke hører hjemme i trafikken disse dagene, sier Erik Wolf som er leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

Kontrollplassene på Taraldrud og Støkken langs E6, samt Svartskog langs E18 og Måna i østenden av Oslofjordtunnelen, har vært bemannet med tre skift siden mandag kveld. Til sammen har rundt 5 000 tungbiler blitt vinket inn til kontroll. De fleste ble sjekket raskt før de blir sendt viere, men nærmere 1 181 ble stoppet. 339 av disse fikk kjøreforbud fram til feil og mangler har blitt rettet opp. I tillegg har 51 førere blitt anmeldt, flere på grunn av grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Statsrådsbesøk

Torsdag kom samferdselsminister Jon Georg Dale på besøk til Taraldrud kontrollstasjon. Han fikk en kort innføring i hvordan Vegvesenets kontrollører jobber med ulovlig kabotasje og brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene før han ville ut på kontrollplassen.

Kontrollørene er dyktige og engasjerte og gjør en veldig viktig jobb for at vi alle kan ferdes trygt i trafikken.

– Det er hyggelig at han viser interesse for det vi jobber med og tar seg tid til å komme hit for å hilse på oss og lære mer om det vi driver med, sier Wolff.

Dale ble tatt med inn i kontrollhallen på Taraldrud der han fikk innføring i hvordan kontrollørene gjennomfører bremseprøver.

– Her har vi avdekket stor slitasje på både bremseklosser og bremseskiver. Det er sprekker i skivene, og bremseklossene er så slitt at stål gnisser mot stål nå føreren bremser. Det kan føre til total bremsesvikt, forklarte Wolff. Vogntoget fikk kjøreforbud.

Statsråden selv var godt fornøyd med besøket.

– Det er alltid interessant å være med på kontroller hos Statens vegvesen. Kontrollørene er dyktige og engasjerte og gjør en veldig viktig jobb for at vi alle kan ferdes trygt i trafikken, sa han.

– Blir mer og mer like

Det blir gjennomført en felles nasjonal utekontrolluke hvert år. I år er Region øst vertskap. De nasjonale kontrollene arrangeres i nært samarbeid med Spesialistfunksjon for utekontroll (SPUK). Målet med slike felleskontroller, i tillegg til å fremme trafikksikkerheten, er å øke likebehandlingen og samhandlingen på tvers av regionsgrensene.

Dette er en kjempeinnsats for å bedre trafikksikkerheten.

– Det er veldig positivt å se at vi blir mer og mer like i våre vurderinger. Det er også interessant å jobbe et sted med andre «kunder» enn de jeg er vant til der jeg jobber til daglig, sier Thor-Inge Kostøl, som er kontrollør i Kristiansand og Arendal i Region sør. Denne uka er han del av laget til kontrolleder Kent Johansen på Taraldrud.

– Jeg er kjempefornøyd med samarbeidet og innsatsen i dette laget. Alle er medgjørlige og hjelpsomme, sier Johansen.

– Og vi kan utfordre hverandre litt i forhold til de tingene vi vanligvis har fokus på. Det er veldig nyttig, legger Kostøl til.

– You have houses!

Kontrolluka har også et internasjonalt tilsnitt – i hvert fall et inter-skandinavisk. Kontrollører fra Danmark, Sverige og Finland deltar som observatører. En av dem er Matti Pakkanen fra det finske politiet. Han er imponert over forholdene hans norske kolleger jobber under.

– You have houses! Bryter han ut som svar på spørsmålet om hva som er den største forskjellen mellom kontrollarbeidet i Finland og Norge. Selv den lille kontrollbua på Måna i østenden av Oslofjordtunnelen er imponerende for den finske politimannen.

– Vi har ikke lokaler som dette i det hele tatt. Heller ikke kontrollplasser eller kontrollhaller som dere har her. Når vi stopper vogntog, må vi kontrollere det på veiskuldra eller på små lommer langs veien. Skal vi gjennomføre bremseprøver, må vi tilkalle hjelp fra private mekanikere, forteller Pakkanen.

De åpenbare forskjellene til tross – selve kontrollarbeidet er nokså likt.

– Vi sjekker de samme tingene i Finland som dere gjør her, lastsikring, kjøre- og hviletid osv. Siden det kun er vi i politiet som gjennomfører kontroller av tungbiler hos oss, har vi også flere fullmakter enn dere i Statene vegvesen. Vi kan blant annet gjennomføre promillekontroller, sier Matti Pakkanen.

Årets nasjonale utekontroll ble avsluttet fredag.

Via Vegnett | aktuell link