november 05

-Slik ar­bei­der vi med parkering

Det er ergerlig å få en bot når du har gjort ditt for å følge reglene og betalt skriver Forbrukerrådet i en artikkel:

Regelverk

Forbrukerrådet har derfor jobbet for å få på plass et godt og tydelig regelverk, som stiller krav til blant annet skilting og kvalifisert utøvelse sammen med en god klageordning.

-I dag sitter vi som representant for forbrukerne i Parkeringsklagenemnda. Vi sitter også i styret til Parkeringsklagenemnda skriver rådet videre;

Slik jobber vi i Parkeringsklagenemnda

-Vi tar vårt ansvar som representant for forbrukerne på alvor. Når saker kommer for nemnda, er regelverket stramt for å sikre likebehandling.

Tallene fra Parkeringsklagenemnda viser at en fjerdedel av forbrukerne får medhold. Hvor mange saker som bransjen løser selv, har vi ikke tall på.

I de sakene hvor vi er uenig med flertallet i nemnda, protesterer vi skriftlig. Det skjer i åtte prosent av sakene. Typisk eksempel er i saker hvor forbrukeren ikke hadde noe annet valg, som når du parkerer utenfor et sykehus med et skadet eller alvorlig sykt barn og får parkeringsbot.

-Vi vurderer hele tiden vår praksis i både Parkeringsklagenemnda og andre nemnder.

-Slik jobber vi med å følge opp regelverket opplyser Forbrukerrådet

Parkering er et marked i rivende utvikling. Folk betaler i dag gjennom smarttelefonen og nye former for parkering har oppstått, som beboerparkering i de store byene.

Parkeringsforskriften er nå til revisjon etter å ha vært gjeldende i to år. Det er naturlig å se på om regelverket fungerer etter sin hensikt, og om det svarer ut nye utfordringer knyttet til betaling og teknologi.

Vi ønsker også å se om muligheten til å utøve skjønn er stor nok eller godt nok utnyttet i dagens regelverk. Vil derfor ta kontakt med bransjen for å høre mer om deres vurderinger.