november 07

Helse Sør-Øst sier ja til administrasjonsbygg på Kalnes. – En gledens dag

Helse Sør-Øst har godkjent Sykehuset Østfolds planer om leie av lokaler i det nye kontorbygget Kalnes AS planlegger på Kalnes. – En gledens dag, sier eiendomssjef Anne Charlotte Moe via sykehusets nettsider:

| På bildet – Anne Charlotte Moe. Foto via sykehuset Østfold

Fullmakt

Eiendomssjef Anne Charlotte Moe

Styret i Sykehuset Østfold besluttet i juni å gå for anbefalingen om at sykehuset leier lokaler i kontorbygget Kalnes Samfunnsbygg AS vil oppføre bak grusplassen på Kalnes. Saken ble deretter oversendt til Helse Sør-Øst for endelig beslutning, og nå har Helse Sør-Øst gitt sin godkjennelse.

Det betyr at Sykehuset Østfold nå får fullmakt til å inngå leieavtale med Kalnes Samfunnsbygg AS, om leie av arealer til kontorarbeidsplasser i det nye bygget som planlegges på nabotomten til sykehuset på Kalnes. Planen er at det blant annet er stabsmedarbeidere som i sitter på Tuneteknikeren, som skal inn i det nye kontorbygget.

Jobbet lenge

  • Nå har vi jobbet så lenge med å finne en løsning, så dette er en kjempepositivt, sier Moe. Når det formelle er på plass, kan arbeidet med neste fase og planlegging av hvordan de skal jobbe i bygget, gå i gang.
  • De mulighetene dette vil gi oss, både i form av bedre arbeidsmiljø for medarbeidere som har vært midlertidig plassert andre steder i lang tid og muligheter for å frigjøre arealer til pasientbehandling, er ekstra gledelig, sier Anne Charlotte Moe fornøyd.

Bygget som er planlagt ferdig på nyåret 2021 skal etter planen bli 6250 kvadratmeter stort, og Sykehuset Østfold ønsker å leie i underkant av 60 prosent av kontorbygget.

Foto via sykehuset Østfold | aktuell link