november 08

Viderefører pc-ordninger i videregående skole i Viken

Forretningsutvalget i Viken har vedtatt sak om elev-pc-ordning i Viken fylkeskommune fra skoleåret 2020-21.

Avhengig

Elevene ved de videregående skolene er avhengige av datamaskin i læringsarbeidet allerede fra første skoledag. Det er derfor avgjørende at fylkeskommunen har en god og velfungerende pc-ordning klar i god tid til skolestart opplyser Østfokd fylkeskommune på sine nettsider:

Skoleåret 2020-2021 er det første skoleåret med felles elevinntak i Viken fylkeskommune.

Vedtak

Onsdag ettermiddag vedtok politikerne i forretningsutvalget (13 medlemmer) mot seks stemmer å videreføre dagens tre pc-ordninger i Akershus, Buskerud og Østfold.


Aktuell link