november 11

Nødetatene øver i terminalbygget på Rygge sivile lufthavn

Nødetatene skal i perioden 11. november til 2. desember trene på å håndtere farlige og alvorlige hendelser. Treningen vil foregå i og ved terminalbygget på Rygge sivile lufthavn opplyser Øst politidistrikt i en artikkel:

Folk som bor i området vil forhåpentligvis merke lite til aktiviteten, men de vil sannsynligvis se kjøretøy fra politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. All øving skjer med øvingsvåpen, som er ufarlig for omgivelsene.

Nødetatene øver på det såkalte PLIVO-konseptet, som betyr pågående, livstruende vold. Konseptet innebærer en felles prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i farlige situasjoner.

Nødvendig

  • Treningen er nødvendig for at nødetatene skal være best mulig rustet til å håndtere de mest alvorlige og krevende oppdragene, sier politioverbetjent Geir Strømnes ved taktisk seksjon, Geografisk driftsenhet Follo-Østfold.

Øvingsvirksomheten vil skje innendørs, og i begrenset grad utendørs i umiddelbar nærhet til det terminalbygget.

Foto via Politidirektoratet / arkiv