november 15

Bruk fjernlyset!

Mange er redde for å blende møtende trafikk og slår av fjernlyset altfor tidlig. Foto via Statens vegvesen / Opeide

| via Vegnett

Bruk fjernlyset!

Riktig lysbruk ved kjøring i mørket er svært viktig for å kunne få best mulig oversikt over vegbanen skriver Vegnett i en artikkel:

– Det viktigste er at vi har nok lys foran oss på vegen. Spesielt i forbindelse med gangfelt. Vi bør ha godt lys og senke farta så vi har mulighet til å se om det er fotgjengere eller ikke, sier Terje Olav Hafell i Statens vegvesen.

Han mener at mange er redde for å blende møtende trafikk og slår av fjernlyset altfor tidlig.

– Da får vi en mørk sone mellom møtende kjøretøy hvor vi ikke vet hva som befinner seg mellom bilene, advarer Hafell.

Fokuser langs kanten

– Vi oppfordrer til å bruke fjernlys inntil vi har opplyst sona mellom møtende bil og seg selv. Man bør skru på fjernlyset to-tre bil-lengder før møtende bil. Nettopp for å få opplyst høyre vegkant så tidlig som mulig. Veldig mange ser inn i møtende bils lys. Det er feil bruk av blikket når vi kjører. Vi bør fokusere ned langs kanten. Da er det også mindre risiko for å bli blendet, sier Hafell.

Via Vegnett / aktuell link