november 15

På jakt etter ny jobb? Viken fylkeskommune har 37 utlyste stillinger i rådsområde infrastruktur

.

Stortinget har besluttet at fylkeskommunene skal overta fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover opplyser Viken på sine nettsider:

1,2 millioner

Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner skal fra 1. januar 2020 danne Viken fylkeskommune, med bakgrunn i Stortingets vedtak om ny regioninndeling. Samlet vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og bli den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling.

Som ansatt i Viken får du mulighet til å være med på å bygge opp en ny organisasjon og ha stor grad av påvirkning på å utarbeide gode arbeidsprosesser. Viken ønsker medarbeidere som deler kunnskap og ønsker å jobbe tverrfaglig, både internt på avdelingen, men også mot andre avdelinger i Vikenorganisasjonen. Du får påvirke samfunnsutviklingen, og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer og vil gi deg viktige oppgaver med mye ansvar.

I Viken fylkeskommune vil du få utfordrende arbeidsoppgaver i gode arbeidsmiljøer som legger vekt på tverrfaglig samarbeid. I Viken fylkeskommune er våre verdier raus, nytenkende og samskapende. Vi ønsker deg velkommen som søker og ser fram til å få flere kollegaer som vil bidra i vårt fellesskap.

Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale

Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsordninger

Rådsområde infrastruktur

Er organisert i 5 avdelinger med ansvar og oppgaver innenfor: Mobilitet, vei, veipakker, kollektivtransport, luftfart-/infrastruktur, sjøtransport/ferge/havn og bredbånd. De trenger en medarbeider på fagavdelingen som skal utføre fagoppgaver og tjenester for de andre avdelingene slik at infrastruktur i Viken fylkeskommune kan levere komplette produkter. Avdelingen har ikke ansvar for planlegging, forvaltningsoppgaver eller strategier, men kan gi faglige innspill og delleveranser i slike saker. Fagavdelingen er organisert i 3 seksjoner, seksjon for grunnerverv og geomatikk, seksjon for trafikk og miljø, seksjon for veg- og geofag. Avdelingen er lokalisert i Drammen og Oslo.

Aktuell link | Viken