november 21

Trusler mot skoler

Øst politidistrikt etterforsker torsdag trusler mot to skoler i vårt distrikt.

I løpet av natten er det fremsatt trusler mot Luhr skole på Lørenskog, og Torderød skole i Moss skriver Øst politidistrikt i en artikkel:

Vurdert

Truslene er vurdert av politiet. Vi vurderer det som trygt å være på skolen, og i samråd med de aktuelle skolene er det besluttet at skoledagen går som normalt.

Politiet har dialog med de to skolene om truslene, og vi har vært på stedet for å snakke med primært rektor og ansatte. Vi er informert at skolene sender ut informasjon til de foresatte.

Politiet har startet etterforsking for å avklare hvem som står bak, og om truslene har sammenheng.

Vi er kjent med at det er fremsatt trusler mot skoler også i andre politidistrikt. Vi har dialog med berørte politidistrikt, for å avklare om truslene har sammenheng.

Av hensyn til etterforskingen ønsker vi ikke nå å kommentere på hvilken måte, eller i hvilken form, truslene er fremsatt.