november 22

Jubler for 40 millioner kroner til folkehelse til Viken-skolene

VIKTIG RØRE: Fylkesrådsleder Tonje Brenna ( i midten) håper flere VIken-skoler gjør som Våk skole. Skolen i Våler har vært RØRE-skole i tre år, og satser på flere folkehelseprosjekter for elevene, her representert ved gjengen i 4. klasse. Til høyre ser vi prosjektleder for Viken RØRE. Cathrine Rød Gundersen. FOTO: Viken fylkeskommune

Jubler

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna via fylkeskommunens nettsider:

  • Dette kommer mange barn og ungdom i Viken til gode. Dette er en fantastisk gave til skoler som har lyst til å tenke nytt og realisere egne prosjekter, sier Vikens nye fylkesrådsleder, Tonje Brenna.

Fornøyd

Nyheten om tildelingen ble servert på Våk skole 19. november. Skolen i Våler i Østfold har vært en såkalt RØRE-skole siden 2017. Blant annet har skolen fått midler til å bygge en gapahuk tilrettelagt for rullestolbrukere, og til et prosjekt kalt Aktiv skolegård.

Undervisningen gir bevegelse og læring. Som er noe av det RØRE-prosjektet handler om. Lærer Inger Marie Eriksen er RØRE-ambassadør ved Våk skole, og er svært fornøyd med mulighetene prosjektet har gitt skolen.

  • Vi valgte å bli RØRE-skole fordi vi vi gi elevene best mulig forutsetninger for læring, både med tanke på fysisk aktivitet, fokus på nok søvn og sunn mat. Vi merker at elevene vår er mer fornøyde.Og da får de bedre forutsetninger for læring, forteller hun.

En av de største tildelingene

De 40 millioner kronene representerer en av de største enkelttildelingene Sparebankstiftelsen DNB noensinne har gjort.

  • Røre Viken er et godt eksempel på at en god idé og et lite prosjekt kan skape noe stort, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Over 100 RØRE-skoler i Østfold

Det hele begynte med at Skjønhaug skole i Trøgstad fikk midler til sitt «Løp og spis»-prosjekt i 2015. Ildsjelene herfra laget deretter RØRE 6-19 for alle skolene i Østfold, med mat og fysisk aktivitet som gir læring og en bedre skolehverdag. I Østfold har over 100 skoler vært med i prosjektet.

  • Sparebankstiftelsen DNB er glad for å kunne bidra til at å utvide dette til hele det nye storfylket Viken. Særlig positivt er det at prosjektet engasjerer både skolen, elevene selv, lokal frivillighet og foresatte, sier Støylen.

Gjennom RØRE Viken kan skolene søke om midler for å gjennomføre folkehelseprosjekter som de har tro på. Det kan være alt fra en bålpanne til å servere god og næringsrik mat på til aktivitetsløyper eller undervisningsmateriale til fysisk aktiv læring.


Aktuell link | her kan du lese mer