november 22

Nye lokaltog skal bedre togtilbudet på Østfoldbanen

Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatter av de nye togene. Foto: Heggø

Nye tog

  • Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår nå å kjøpe 30 nye lokaltog, og de fleste av disse skal erstatte de eldste togene på Østfoldbanen.

De nye lokaltogene vil ha plass til flerr passasjerer og bidra til at togene kommer og går når de skal, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en melding:

Foreslår

I forslag til endringer i samferdselsbudsjettet for 2019 foreslår Samferdselsdepartementet en kostnadsramme på 4,2 milliardar kroner til å kjøpe 30 nye lokaltog. Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet. I anbudet vil Norske tog AS be om opsjon på kjøp av ytterligere 170 lokaltog, slik at slik at kontrakten med den vinnende togprodusent ved behov kan brukes til å skaffe lokaltog i lang tid framover.

  • Å skaffe nye lokaltog er viktig for å modernisere togtilbudet i Oslo-området, fordi veldig mange reiser med tog til og fra arbeid. Dette er en del av regjeringas store satsing på jernbane. Vi har økt løyvingane med godt over 80 prosent siden regjeringsskiftet i 2013.

Flere avganger, nye tog, betre mobildekning og nye dobbeltspor gir gode resultater, fordi stadig flere velger å reise med toget, ikke minst i hovedstadsområdet, sier samferdselsministeren.

Større kapasitet nødvendig for å møte forventa passasjerøkning

Det er lokaltoga av typen 69 som kommer til å bli erstatta i første omgang. Disse togene er gamle og trafikkerer i dag strekninga Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerer per togsett, mens de nye togene vil ha ein kapasitet på opp mot 850 personer.

Nye tog i trafikk fra desember 2023

Norske tog AS har planlagt å sende ut konkurransegrunnlag for kjøp tidlig i 2020. Kontrakt er planlagt inngått rundt årsskiftet 2020/2021.

De første togsettene kan bli satt i drift fra desember 2023. Lokaltogene i Oslo-området vil bli fasa inn i løpet av 2024. Deretter vil de siste fem togsetta bli leverte for bruk på andre strekninger. og bidra til at togene kommer og går når de skal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.