november 25

Forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger

Den 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger innen nyttår. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet opplyser Klima- og miljødepartementet i en melding:

Betyr

Forskriften som forbyr bruk av fossil fyringsolje ble fastsatt av klima- og miljødepartementet og olje- og energidepartementet i juni 2018. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Når forbudet trer i kraft vil bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger bli historie.

-Norge er så vidt vi vet det første landet i verden som gjennomfører dette klimatiltaket.

Det er viktig, og vil årlig redusere klimautslippene med nærmere 340.000 tonn CO2, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Reduserte klimautslipp

Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslipp og fremme omstillingen til et samfunn hvor oppvarmingsløsningene er fornybare.

-Det er selvfølgelig kostnader knyttet til å bytte ut oljefyren og parafinovnen med fornybare oppvarmingsløsninger. Men dette er bra for klima og byttet vil i mange tilfeller redusere energiutgiftene over tid, sier Ola Elvestuen

Det finnes flere gode alternativer til fossil oppvarming, blant annet fjernvarme, varmepumper og biobrensler. Flere tusen husstander har skaffet seg gode, fornybare og energieffektive løsninger for å dekke oppvarmingsbehovet. Enova har gitt støtte til rundt 14.000 husstander som har skiftet ut oljefyren eller oljekaminen.

For dem som ennå ikke har gått over til nye oppvarmingskilder begynner det å haste. Men frem til nyttår er det fortsatt mulig å få støtte fra Enova.

Kommunalt ansvar

Det er kommunen som er ansvarlig myndighet for å følge opp forbudet. Det betyr at det er kommunene som skal føre tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune og som skal behandle søknader om eventuelle unntak fra forskriften.

-Jeg har nylig sendt et brev til alle kommunene for å oppfordre dem til å sette seg godt inn i forskriften og veiledningsmaterialet. De har en viktig oppgave med å følge opp at forbudet blir overholdt i praksis, sier Ola Elvestuen.