november 29

Bane NOR er forberedt på vinteren

Arbeidshest i vinterberdskapen – Robel med snøkost og sporrenser. Foto via Bane Nor Svingheim

Forberedt

I landets mest trafikkerte område i Oslo og på det sentrale Østlandet er personell og maskiner klare til innsats. Banesjef Guttorm Moss i Oslo har gjort sine forberedelser opplyser Bane Nor i en artikkel:

Omfatter

Bane NORs snøberedskap omfatter blant annet planlegging, klargjøring av materiell, opplæring av mannskaper, testing av sporvekselvarme og diverse vedlikeholdsaktiviteter som vegetasjonsrydding for å hindre at trær faller ned på sporet, samt rensing av stikkrenner som kan gå tett på grunn av ising.

– I fjor etablerte vi et system med en nasjonal vinterkoordinator som skal sørge for rask omdisponering av ressurser på tvers av geografi, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR. – Nå endrer vi litt på opplegget ved at koordinatorene ved trafikkstyringssentralen i Oslo overtar denne funksjonen både for Oslo og resten av landet.

Kraftig snøvær kombinert med vind er særlig utfordrende i Oslo-området på grunn av komplisert infrastruktur og stor trafikkbelastning, og fordi stopp i trafikken får store konsekvenser for de reisende.

Banesjef Guttorm Moss i Oslo er klar til vinteren: – Vi har gjennomgått vår vinterberedskapsplan og gjort nødvendige justeringer etter fjoråret, forteller han.

– Bemanningsopplegget er oppdatert. Også snøryddingsmaskiner må ha egne ruter når det skal ryddes, og vi har i år forbedret opplegget for å få en smidigere kjøring av vårt snøryddingsmateriell. Vi har også avtalt med togselskapene at vi kan innstille enkelte avganger for å kunne rydde mer effektivt ved kraftig snøvær, sier banesjefen, som ikke er ferdig med dette:

– Vi har laget prioriteringsregler for hvilke steder som skal ryddes først, og hvilke som kan vente. Blant annet vil vi prioritere å holde åpne strekninger hvor det fortsatt går tog, framfor å rydde stengte strekninger. De blir ryddet når det ikke går ut over strekninger som er åpne.

– På Alnabru som er viktig for godstrafikken, har vi gjort risikoanalyser av å forenkle regelverket slik at vi kan rydde mer effektivt. I tillegg har vi kontrollert og testet viktig utstyr, blant annet sporvekselvarme.

Det er ikke stasjonert mer eller nytt snøryddingsmateriell i Oslo, men større maskiner står strategisk plassert rundt om i landet og kan jobbe på det sentrale østlandsområdet ved behov.

Vinterberedskapen ble innført fra 15.november og varer til ca. 1.april, avhengig av om våren lar vente på seg eller ikke.

– Alt i alt er vi bedre forberedt nå enn tidligere, så nå kan vinteren bare komme, avslutter banesjefen i Oslo.


Aktuell link. | Bane Nor | foto via Bane Nor