desember 02

-Det er godt samarbeid som har gitt mange suksesshistorier til Østfold-samfunnet

På bildet – Ole Haabeth – foto via Østfold fylkeskommune

Takket for samarbeidet – håper det fortsetter

-Det er godt samarbeid som har gitt mange suksesshistorier til Østfold-samfunnet. Det fremhevet fylkesordfører Ole Haabeth i sin tale på avslutningsmarkeringen for Østfold fylkeskommune 29. november.

Rundt 130 inviterte gjester var til stede på

Scandic City i Fredrikstad, blant dem en rekke samarbeidspartnere fra det offentlige Østfold, næringslivet, kultur- og idrettslivet, NHO, LO og Fylkesmannen opplyser fylkeskommunen på sine nettsider:

  • For Østfold fylkeskommune har det å ha gode samarbeidspartnere vært helt essensielt. Det være seg i det offentlige, i næringslivet, idretten, frivilligheten, kulturlivet eller i pressen. Sammen har alle vi som er her utviklet det Østfold vi kjenner i dag, sa Haabeth.

Han nevnte blant annet sykehuset på Kalnes, to nye Europaveier flere nye idrettshaller og en rekke kulturarenaer som har blitt utviklet i Østfold de senere årene.

Lykkes i Viken

Videre han understreket at det er essensielt at det gode samarbeidet fortsetter.

  • Skal vi lykkes i Viken, fordrer det at vi alle fortsetter å samarbeide godt, sa han.

Gjengjeldte rosen

Og rosen som fylkesordføreren tildelte aktørene i Østfold, ble gjengjeldt.

  • Oppgaven som samfunnsutvikler, har vår fylkeskommune grepet på en veldig god måte, sa stortingsrepresentant. Takk for gode minner, takk for samarbeidet. Men ikke hvil i fred. La oss ta dette videre, sa stortingsrepresentant Svein Roald Hansen fra Østfoldbenken.

Fylkesmann for Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland var inne på det samme.

  • Dere forlater noe som har vært veldig bra. Og dere går inn i noe veldig spennende. Jeg tror fylkeskommunen og fylkesmannsembetet har godt av hverandre framover, sa hun.

Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygård nevnte fylkeskommunens innsats innen god tannhelse, til folkehelsetiltak til god samfunnsplanlegging i sin tale.

  • Dere var blant annet tidlig ute med areal- og transportplanlegging. Det ble en veldig viktig premissleverandør for hvordan vi skulle utvikle oss her i regionen, sa han.

—-

Aktuell link | Østfold fylkeskommune