desember 03

Enklere å bytte vertsfamilie for au pairer

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjør det enklere for au pairer å bytte vertsfamilie.

Endringen innebærer at au pairer kan flytte inn og utføre oppgaver hos ny vertsfamilie så snart de har registrert søknaden på nett og bestilt time hos politiet, og slipper dermed å vente til de har vært hos politiet. Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

– Bedrer

– Vi bedrer rettssikkerheten for au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie og som kan være i en sårbar situasjon. Når au pairen kan flytte inn og utføre oppgaver hos den nye vertsfamilien allerede når søknaden registreres på nett, vil dette i praksis bety at det ikke blir noen forsinkelse ved bytte av vertsfamilie.

Registreringen kan skje umiddelbart, og au pairen kan dermed flytte til den nye vertsfamilien med en gang, sier settestatsråd Jan Tore Sanner i en melding:

Dagens regelverk sier at en au pair som bytter vertsfamilie, først kan flytte inn og utføre oppgaver hos ny vertsfamilie når fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert hos politiet.

Søknad

For å få levert inn søknaden, må man først bestille time hos politiet på nettet. Det kan ta tid før man får en ledig time, og bookingtiden varierer, både mellom politidistriktene og mellom ulike tider på året, alt fra noen få uker til noen måneder.

I ventetiden vil au pairen ofte måtte bo hos den tidligere vertsfamilien. Dersom au pairen har nettverk eller ressurser til å finne seg et annet bosted i ventetiden, vil man uansett ikke kunne begynne å utføre oppgaver før man har vært hos politiet og levert fullstendig søknad. Au pairen vil dermed heller ikke få utbetalt noen lommepenger for hele denne perioden.