desember 03

Slik blir drosjetjenesten i Viken, men..

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 1. januar 2020. Det opplyser Østfold fylkeskommune på sine nettsider:

Større endringer

Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

Slås sammen

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig med fylkessammenslåingen vil vi få flere kommunesammenslåinger og flere kommuner innlemmet i det nye fylket.

——

Aktuell link | Østfold fylkeskommune