desember 05

Over 30.000 kjøretøy mangler forsikring

Halvannet år etter at det ble innført dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring av sitt kjøretøy, er 30.000 fremdeles uten forsikring, viser ferske tall fra Trafikkforsikringsforeningen.

– Det er nedslående hvis så mange fremdeles tar den risikoen det er å kjøre uten forsikring. I verste fall kan man ende opp som gjeldsslave hvis en forårsaker en personskade i trafikken, og selv må dekke erstatningskrav i millionklassen, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en melding:

Innførte straffegebyr

Det var 1. mars i fjor at myndighetene innførte straffegebyr for alle som mangler lovpålagt kjøretøyforsikring. Den gang manglet vel 69.000 kjøretøy forsikring. Ved inngangen til 2019 var antallet sunket til vel 38.000.

– Det er positivt at over 81.000 eiere har valgt å enten avskilte kjøretøyet eller anskaffe forsikring, men vi hadde håpet at antallet var redusert litt mer. Helst ønsker vi ikke noen uforsikrede biler på veien, og at alle kjøretøy i Norge er forsikret, sier han.

La det bli årets julegave

Det er beheftet med stor risiko å kjøre uten forsikring. I tillegg til et daglig straffegebyr kan man pådra seg et stort økonomisk erstatningsansvar ved påkjørsel og personskade. Man risikerer å måtte tilbakebetale erstatningen som skadelidte vil få.

For to år siden ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som var utsatt for trafikkulykke forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

– Denne regningen dekkes av alle som betaler for sin forsikring. Nå henstiller vi til de som ennå har et uforsikret kjøretøy om at de får forsikret denne, omså som en julegave til seg selv. Man letter sin egen samvittighet samtidig som man sparer seg selv for dagbøtene, sier Brandeggen.

Nær halvparten av de uforsikrede kjøretøyene per 3. desember er personbiler. Deretter følger mopeder, varebiler, traktorer, motorsykler, snøscootere og lastebiler.

Fylkesoversikt antall uforsikrede kjøretøy per 3. desember:

Østfold (1.828)

Akershus (3.515)

Aust-Agder (663)

Buskerud (1.7579

Finnmark (767)

Hedmark (1.493)

Hordaland (2.316)

Møre og Romsdal (1.194)

Nordland (1.514)

Oppland (1.2879

Oslo (3.120)

Rogaland (2.110)

Sogn og Fjordane (490)

Svalbard (21)

Telemark (1.076)

Troms (1.025)

Trøndelag (2.476)

Vest-Agder (1.027)

Vestfold (1.448)

Antall uforsikrede kjøretøy på utvalgte datoer:

  1. januar 2018 – 111.106 (2,79% av forsikringspliktige kjøretøy)
  2. mars 2018 – 69.367 (1,74%)

  3. januar 2019 – 38.472 (0,96%)

  4. desember 2019 – 30.053 (0,74%)

Antall forsikringspliktige kjøretøy (03.12.): 4.062.102

Gebyrsatsene per døgn er:

Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og snøscooter: 150 kr.

Buss og lastebil: 250 kr.

kilde: TFF Auto

Foto illustr