desember 06

Fergekaia Gravningsund på Hvaler er stengt med umiddelbar virkning

Bryggeanlegget kan ikke betjenes av Hvalerferga, og passasjerene må benytte fergekaien på Nedgården i stedet opplyser Østfold kollektiv i en artikkel:

Kritisk

Bryggeanlegget er i så kritisk tilstand at Borg Havn med umiddelbar virkning har valgt å kreve kaien stengt for all bruk fra både sjø og land.

Jobbes med midlertidig løsning

Hvorvidt det er mulig å få på plass en midlertidig løsning med mindre båt er ikke klart.

Kaianlegget er privat, så inntil videre må en løsning komme i samarbeid mellom grunneier og Østfold kollektivtrafikk.

I mellomtiden må reisende med Hvalerferga benytte kaianlegget på Nedgården.

Det jobbes med å få bygget et nytt kaianlegg med Borg Havn som utbygger i samarbeid med grunneier, kommunen og Østfold kollektivtrafikk.

Bakgrunnen for stengingen

Grunnlaget for å kreve stenging av et kaianlegg, er kommunens ansvar etter havne- og farvannsloven for å sørge at havneanlegg er i forsvarlig stand. Kommunens ansvar og myndighet er tillagt Borg Havn.

Kaien i Gravningsund er gammel, og anlegget har vært inspisert jevnlig for å sikre at passasjertrafikken her ikke skal foregå med risiko for liv og helse.

Nå har ekspertise i Rambøll vært på befaring og utarbeidet en tilstandsanalyse som sier at kaien ikke er forsvarlig å bruke. Det er fare for at deler av eksisterende kaianlegg kan kollapse med dertil fare for liv, helse og materiell.

—-

Aktuell link | Østfold kollektiv | foto via Østfold kollektiv