desember 06

Kripos-etterforskning har avdekket et stort internasjonalt narkotikanettverk. Øst..

Spaningsbilde fra «Operasjon Hubris» Foto via Kripos

Nettverk

I «Operasjon Hubris» har Kripos tatt ned et internasjonalt kriminelt nettverk som har smuglet store mengder narkotika til hele Europa. Hittil i operasjonen er over 50 personer siktet og det er beslaglagt narkotika til en gateverdi av en halv milliard kroner opplyser Kripos i en artikkel:

«Operasjon Hubris»

Kripos startet våren 2018 «Operasjon Hubris» som et ledd i å bekjempe de kriminelle gjengene på Østlandet. Etterforskningen er rettet mot organiserte kriminelle nettverk som står bak innførsler av store mengder narkotika til Norge. Kripos mener bakmennene i saken oppholder seg utenlands, og at de derfra samarbeider tett med organiserte kriminelle i Norge, Sverige og Danmark.

  • Målet med etterforskningen har vært, og er, å gå etter organiserte kriminelle nettverk som leverer narkotika til blant annet gjengmiljøene i Oslo og på Østlandet. Narkotikamarkedet er roten til mye av problemene vi har sett i gjengkriminaliteten, sier sjefen for Kripos Ketil Haukaas.

Internasjonalt samarbeid

Eurojust har hatt en sentral rolle i å koordinere den internasjonale etterforskningen som Norge har ledet. Blant annet har Eurojust organisert en JIT (joint investigation team) der Norge, Sverige og Danmark har deltatt. «Operasjon Hubris» har ført til pågripelser og beslag av store mengder narkotika i Danmark, Nederland, Tyskland, Spania, Italia og England. I tillegg er en norsk borger pågrepet i Dubai. Kripos mener mannen har hatt en sentral rolle i innførsel av over fem hundre kilo hasj til Norge.

  • Dette er første gang Kripos har ledet en etterforskning mot organiserte kriminelle nettverk som står bak omfattende smugling av narkotika til Europa. Etterforskningen viser at et godt internasjonalt samarbeid er avgjørende for å få tatt bakmennene, sier Haukaas.

Operasjon Hubris 1

I del én av «Operasjon Hubris» avdekket Kripos våren og sommeren 2018 et dansk innførselsledd som leverte svært store mengder narkotika til flere kriminelle aktører i Norge. Blant annet kriminelle gjenger i Oslo og på det sentrale østlandsområdet.

Det ble i denne første fasen av operasjonen beslaglagt blant annet rundt 2,5 tonn hasj i Norge og Danmark. Etter Kripos’ oppfatning ble en betydelig og viktig innførselsåre for narkotika til Norge dermed avdekket, hvor det hadde vært jevnlige leveranser av narkotika over tid, fram til politiet aksjonerte.

Operasjon Hubris 2

I del to av operasjonen er et nederlandsk innførselsledd som har levert store mengder narkotika til kriminelle miljøer i Norge avdekket.

Etterforskningen retter seg mot nederlandske transportører som Kripos mistenker står bak leveranser av narkotika til kriminelle gjenger i Oslo-området. Høsten 2018 ble det beslaglagt ca. 145 kg hasj, 60 kg amfetamin, 10 kg kokain, 4 kg heroin og 1 kg MDMA etter at en nederlandsk trailer ved to anledninger leverte narkotika i Norge.

Etterforskningen har ført Kripos inn mot et bakmannsapparat som fra sine posisjoner i Spania og Nederland står bak leveranser av betydelige kvantum narkotika til en rekke land i Europa. Som følge av dette leder Kripos nå et internasjonalt politisamarbeid der målet er å avdekke og iretteføre organisatorer i Spania, Nederland og Skandinavia.

Totalt er det i Norge og i utlandet beslaglagt over fire tonn hasj og 300 kilo pulverstoffer som kokain, amfetamin, heroin og MDMA.

I Norge har Kripos samarbeidet med Oslo politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Øst politidistrikt. Distriktene har blant annet avgitt betydelige operative og kriminaltekniske ressurser til etterforskningen.

Kripos utelukker ikke at «Operasjon Hubris» vil føre til flere pågripelser og ytterligere beslag av narkotika både i Norge og i utlandet.