desember 15

Alle tungbiler ble stoppet

Lang kø: Tungbilene strømmet inn på kontrollplassen under statsrådbesøket. Foto: Bent Muller

På kontroll

Alle tungbiler ble stoppet da Jon Georg Dale deltok på kontroll på Svinesund tidligere denne uka.

Fokus

Denne uka er det ekstra fokus på vinterutrustning på kontrollstasjonene i Region øst, med hovedvekt på grensestasjonene. Det er blant annet flyttet flere kontrollører til Svinesund kontrollstasjon. Samferdselsministeren og hans følge tok turen dit tirsdag formiddag for å delta på deler av kontrollen. De ble i to og en halv time.

– Før de kom ba de oss om å stoppe all tungbiltrafikk som kom inn over svenskegrensa. De ville se effektene av en slik praksis. Det tok ikke lang tid før dette førte til kø et godt stykke ut på E6. Etter en time hadde det pakket seg såpass mye både hos Tollvesenet og hos oss at vi måtte begynne å slippe opp noe, sier Kjetil Wigdel, som i dag er leder for TK-avdelingen i Region øst, men som blir leder for Utekontrollavdelingen i Trafikant og kjøretøy fra nyttår.

Stor medieinteresse

Kontroller av tunge kjøretøy er godt stoff for mediene. Både TV2 og NRK var representert på Svinesund tirsdag formiddag – i tillegg til lokale medier.

– Det er mange som mener at alle tungbiler må stoppes for kontroll på grensa før de får komme inn i landet. I dag fikk vi synliggjort at dette vil føre til lange køer. Det har vi vist tidligere også, blant annet på Ørje i fjor vinter, sier Wigdel.

Han opplevde at statsråden ser viktigheten av grensekontroll i samspill med kontroller lengre inn i landet.

– Det gir oss muligheten til å ivareta både trafikksikkerheten og framkommeligheten til alle trafikanter. Jeg mener løsningen ikke nødvendigvis ligger i å stoppe absolutt alle på grensa, men heller å bli enda bedre til å velge ut de vogntogene og førerne som bør underlegges en grundigere kontroll. Her er jeg sikker på at vi kan få god hjelp av ny teknologi, for eksempel sløyfer i vegbanen som veier bilene i fart, sier Wigdel i en melding:

Fikk med seg flere reaksjoner

Etter at mediene hadde fått sine kommentarer, tok statsrådene seg tid til en lang runde både ute og inne på kontrollstasjonen.

– Han er kjempeinteressert i det vi driver med og det virker som han er lydhør for våre meninger og erfaringer. Det synes vi selvsagt er veldig bra, sier leder for Utekontrollseksjonen i Region øst, Erik Wolff.

Dale fikk også med seg at det ble ilagt reaksjoner under besøket.

– Vi avdekket blant annet et falskt førerkort, noen tilfeller av dårlig lastsikring, mangler ved dokumenter og manglende vinterutrustning. Statsråden hadde mange spørsmål og virker å være genuint opptatt av hverdagen til kontrollørene våre, sier Wolff.

Samferdselsminister Jon Georg Dale i samtale med påtroppende utekontrollsjef Kjetil Wigdel i Statens vegvesen. Foto: Bent Müller