desember 16

IKEA med sterkt resultat og store endringer

Mens IKEA står midt i sin største endring noensinne, fortsetter selskapet å vokse og leverer sterke resultater for regnskapsåret FY19. Det er et positivt årsresultat med over 5% salgsvekst og et driftsresultat på 143,5 millioner, som er en økning på nærmere 43 millioner sammenlignet med fjorårets driftsresultat.

IKEA Furuset

Varehandelen utvikler seg i et hurtig tempo og forbrukerne endrer vaner, finner og foretrekker nye måter å handle på. Evnen til å endre seg er en viktig faktor for suksess og denne evnen er viktigere enn noensinne. I 2018 startet IKEA derfor et omfattende, treårig endringsprogram.

– Jeg er utrolig stolt av hva vi har fått til og vil rette en stor takk til alle 3100 medarbeidere som har greid å skape sterk salgsvekst samtidig som vi går gjennom den største endringen i IKEAs historie, sier Clare Rodgers, CEO og CSO i IKEA AS i en melding:

Et nytt IKEA

Vi forenkler og effektiviserer måten vi gjør ting på og investerer mer enn noen gang i eksisterende varehus, nye møteplasser for kundene våre – som nytt planleggingsstudio i Oslo sentrum, raskere og bedre hjemlevering og utvikling av det digitale tilbudet vårt.

– Vi er godt i gang med å skape et nytt IKEA. Vi skal lede varehandelen inn i fremtiden, med kunden i fokus, sier Rodgers.

IKEA skal gjøre de mange menneskene i stand til å leve innenfor planetens begrensninger, endre hvordan vi bruker ressurser og ta et klart standpunkt for like muligheter for alle. Størrelsen vår gir oss et stort ansvar – og en stor mulighet – til å gjøre en forskjell. Og vi har hårete mål.

– Ambisjonen vår er å bli 100 prosent sirkulære og klimapositive innen 2030. Det er avgjørende for å møte de mange menneskenes behov og sikre fremtidig vekst, sier Rodgers.

For å virkelig sette bærekraft på agendaen har hun også tatt rollen som CSO – chief sustainability officer. Ambisjonen er å integrere bærekraft inn i kjernen av virksomheten, for å sikre at alle medarbeiderne bidrar til dette hver eneste dag.

Resultater

Driftsresultatet viser NOK 143,5 millioner i FY19, som er vekst i ønsket retning mot 100,9 millioner i FY18. Med mål om en fremtidig bærekraftig lønnsomhet har vi jobbet hardt med å foreta nødvendige investeringer som bidrar til bedre kundeopplevelser. Mens FY18 var et krevende år kommersielt sett, har vi i FY19 litt over 5% salgsvekst, nesten 2% høyere enn forventet. Alle våre markeder med tilknyttet varehus har salgsvekst, og veksten er størst i Oslo, Stavanger og Sørlandet. Utenfor primærområdene er det som ventet nedgang som følge av at vi stengte våre Pick-up Points i Tromsø og Ålesund. De gode resultatene i FY19 gjør at alle medarbeidere som har jobbet i IKEA i over seks måneder mottar en bonus, som tilsvarer ca. én månedslønn.

Besøkende til IKEAs varehus holder seg på et sterkt nivå med over 10 millioner besøk i FY19. Besøk til IKEA.no øker med 16,4% og tilsvarer rundt 44 millioner besøk. Hvert andre minutt legges det inn en ordre på IKEA.no.