desember 20

Lege og forfatter Jan Henrik Lund er aktuell med historieboken «Sykehuset Østfold i 225 år»

Mest imponert over innsatsen som mange medarbeidere har lagt ned skriver sykehuset på sine nettsider:

225

Årets julegave til Sykehuset Østfolds medarbeidere er historieboken «Sykehus i Østfold i 225 år», skrevet av overlege Jan Henrik Lund.

Forfatteren selv har vært ansatt ved Østfolds sykehus i hele fire tiår, og har i løpet av denne perioden innehatt mange ulike roller – som lege, tillitsvalgt, styremedlem og leder. Lund kjenner sykehushistorien godt, og forteller at han i alt har jobbet med boken på si i hele 15 år.

  • Dette har vært fritids- og feriearbeid for meg. Jeg har hatt god tid til å planlegge, sier forfatteren, og påpeker at han har hatt gode samarbeidspartnere med seg hele veien. I tillegg forteller han om god støtte fra sykehusets ledelse i forbindelse med ferdigstillelsen av historieboken.

Tok selv initiativ

Én motivasjon til å skrive om historien til Østfolds sykehus har vært å samle og dele kunnskapen og minnene som finnes. Og så mye har skjedd at ikke alt har fått plass i boken. Lund forteller at den eneste utfordringen han har støtt på i arbeidet med boken, er plassmangel.

Nedtegnelsen av sykehushistorien startet tilbake i 2006, da sentralsykehuset i Fredrikstad var 50 år, og det ble planlagt å utgi noe historie. Daværende kommunikasjonssjef Trond Degnes, journalist Geir Hasle og Jan Henrik Lund samarbeidet om heftet «Lys våken i 50 år», og Lund startet arbeidet med å få på plass en samlet oversikt over alle Østfoldsykehusene.

Flere i Sykehuset Østfold fikk etter hvert øynene opp for historiearbeidet, blant annet Irene Dahl Andersen. Det var mens hun var konstituert som administrerende direktør at ideen om en historiebok som en julegave til de ansatte så dagens lys. Arbeidet ble intensivert våren 2019, og manuskriptet var ferdig 1. september.

I arbeidet med historien har Lund blant annet lest bunker med årsmeldinger fra arkivet, samt lest årganger på årganger med aviser. Det som har tatt mest tid, men som også har vært mest hyggelig, har vært alle samtalene med gamle kollegaer og medarbeidere som har gått foran.

Imponert over mange medarbeidere

I tillegg til å beskrive de mange ulike institusjonene i Østfold, forteller også historieboken om betydningsfulle enkeltmennesker og deres unike historie.

Imponert

  • Jeg er mest imponert over den enorme innsatsen som så mange mennesker har lagt ned over så mange år – mange ganske alene i jobben sin. Dette er pleiere, leger og andre ansatte som har brukt livet sitt på å hjelpe syke østfoldinger. Blant annet St. Josephssøstrene, som drev sykehus i Fredrikstad og Halden med livet som innsats, og kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller, sier Lund.

Aktuell link | sykehuset Østfold | her kan du lese mer

Foto via sykehuset Østfold