desember 23

Dyrere med pass fra 2020

Passgebyret endres fra 450 til 570 kroner for voksne, og fra 270 til 342 kroner for barn under 16 år.

Uendret

Passgebyrene har stått uendret siden 2008, og de reflekterte heller ikke dagens kostnadsnivå.

Januar

Endringen trer i kraft 1. januar 2020 opplyser Justis- og beredskapsdepartementet


Foto arkiv / Politidirektoratet