desember 23

Statens vegvesen: Gebyrsatser for 2020

Flere av tjenestene kan også utføres og betales på nett, noe som er billigere og enklere enn å dra til en trafikkstasjon opplyser Statens vegvesen i en artikkel:

Gebyrene for tjenestene blir indeksregulert hvert år – se oversikten nedenfor over satsene som gjelder fra 1. januar 2020.

Billigere å benytte tjenestene på nett

-Vegvesenet ønsker at så mange som mulig skal bruke digitale tjenester slik at de kan ordne ting enkelt og raskt der de er i stedet for å dra til en trafikkstasjon. Vi er opptatt av å ha riktig kostnadsnivå på gebyrene Når vi sparer arbeidskostnader på at folk ordner tjenestene selv, så er det rimelig at de får lavere gebyr, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Tjenester som er billigere på nett enn på trafikkstasjon:

▪ Søknad om duplikat av førerkort

▪ Teoriprøver

▪ Praktisk prøve B + tunge klasser

▪ Praktisk prøve A1, A2, A

▪ Praktisk prøve BE, T

▪ Søknad om og utstedelse av sjåførkort (fartsskriverkort)