januar 09

101 tabletter med ecstasy og ti LSD-drypp..

Tollere på Østlandsterminalen avdekket 101 tabletter med ecstasy og ti LSD-drypp i brevpost fra Nederland 7. januar.

Adressert til..

-Brevet var adressert til ein mann (24) bosatt i Rogaland forteller mannskap fra Tolletaten.

Foto via Tolletaten