januar 09

Volvo og Mercedes blir politiets nye patruljebiler

Politiet har tildelt Volvo Car Norway AS og Bertel O Steen AS kontrakt på patruljebiler for perioden 2020-2027. Det skriver Politiets Fellestjenester i en melding;

Politiet har valgt to bilmodeller som skal dekke politiets behov for patruljebiler:

• Volvo V90CC som liten patruljebil og hundepatrulje

• Mercedes-Benz Vito til behov for stor patruljebil

Det er Politiets Fellestjenester som anskaffer biler på vegne av Politiet.

Best dekke behov

– Målet med anskaffelsen har vært å finne de bilene som best dekker politiets behov, i dag og i fremtiden, og innenfor dagens økonomiske rammer, sier direktør Helge Clem i Politiets Fellestjenester.

Anskaffelsen er gjennomført som en konkurranse med forhandlinger. I alt ti aktører fra hele Europa meldte sin interesse. Fem aktører oppfylte kravene for å delta i konkurransen. Kontraktene er tildelt tilbudene med best forhold mellom kostnad og kvalitet basert på politiets evalueringskriterier.

Politiets Fellestjenester vil signere kontrakt med de valgte leverandørene etter utløp av den lovbestemte karensperioden.

Her kan du sjekke opp foto fra Politiforums nettsider

Foto via Volvo / presse