januar 10

Avinor: Begrenset passasjervekst og færre flybevegelser i 2019

Totalt reiste 54 millioner passasjerer over Avinors lufthavner i 2019, en økning på 0,6 prosent sammenliknet med fjoråret opplyser selskapet i en melding:

Desember

I desember økte antallet passasjerer ved Avinors lufthavner med 1,9 prosent sammenliknet med 2018. I løpet av 2019 har 54 099 013 passasjerer reist til, fra eller innom Avinors lufthavner*.

Antallet flybevegelser ved Avinors lufthavner har gått ned med 1,2 prosent sammenliknet med fjoråret. Ved Oslo lufthavn var det en økning på 0,3 prosent sammenliknet med 2018, og totalt reiste 28 592 619 reisende til og fra Norges hovedflyplass.

-Bedre

  • Flyselskapene lykkes med å utnytte kapasiteten sin bedre, har fullere og større fly med plass til flere passasjerer per flygning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Merk at Haugesund lufthavn fikk ny operatør fra 12. mai, trafikken her inngår ikke i Avinors samlede tall for 2019.

Foto via Avinor