januar 10

Hard matkonkurranse dempet prisveksten i 2019

Ferske tall fra SSB viser matvareprisene gikk ned med 1,9 prosent fra november til desember 2019. De siste 12 månedene har konsumprisindeksen (KPI) økt med 1,4 prosent. På samme tid har matvareprisene gått ned med 0,4 prosent, og dermed bidratt til å dempe prisveksten i Norge opplyser Virke i en melding:

På bildet – Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.

Matvareprisene gikk ned med 1,9 prosent fra november til desember.

− Matvareprisene går typisk ned inn mot høytider som julen, da butikkene konkurrerer hardt på typiske julevarer. Dette er det 11 året på rad hvor matvareprisene går ned i desember, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Fra desember 2018 til desember 2019 gikk matvareprisene ned med 0,4 prosent.

− Matvareprisene gikk ned i syv av fjorårets måneder. Dette viser at konkurransen i dagligvaremarkedet er svært hard, sier Størksen.