januar 13

Svært høy vannstand i Sør-Norge, oransje farenivå

Svært høy vannstand i Sør-Norge, oransje farenivå

Det er ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud på onsdag opplyser Meteorologisk institutt i en artikkel:

Svært høy vannstand er ventet grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning.

Advarer mot høy vannstand og flom – dette kan du gjøre nå

De to neste dagene er det ventet ekstrem høy vannstand flere steder i Norge. Sammen med mye vind kan dette gi skader langs hele kysten advarer Gjensidige i en melding.

Oransje farevarsel er sendt ut for Agder, Vestfold, Telemark, Viken og i Oslo på strekningen fra svenskegrensen til Åna Sira. Årsaken til den høye vannstanden er at fullmånen og at den påvirker vannstanden. I tillegg er det meldt om at et stort og kraftig lavtrykk er på vei.

  • Det sier seg selv at når havnivået øker kraftig, kan boliger, naust og infrastruktur bli utsatt for skade, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Ta forholdsregler

Er det fare for at vann kan trenge inn i bygninger, anbefaler han at verdifulle gjenstander blir flyttet opp i høyden eller sikret på andre måter.

Mange har i tillegg mye forskjellig lagret ved naust, strender og kaianlegg. Når vannstanden stiger og det i tillegg er mye vind og bølger, kan det en har lagret havne i sjøen.

  • Selv om det er vinter er det likevel mange som bruker båt på denne tiden, sier Voll. Siden det høye vannet vil dra mange flytende gjenstander ut i sjøen, er det viktig å være ekstra påpasselig. I tillegg gjør årstiden det vanskelig å få øye på objekter som flyter, men ligger lavt i vannet.
  • Mange steder er det også meldt om mye regn og kraftig vind. Det kan derfor være lurt å sikre løse gjenstander, ikke minst hagemøbler og trampoliner, avslutter Voll

Dette kan du gjøre før tidevannet kommer:

Fjerne løse og flytende gjenstander fra strand, kaianlegg og naust

Husk bølger kan bidra til at vannet når høyere enn en tror

Er det fare for at vann kan trenge inn i bolig og kjeller. Fjern verdifulle verdisaker som ikke tåler vann

Sjekk at båt og kaianlegg er sikret på en god måte. Når vannet stiger kraftig, kan dette gi en ekstra belastning på fortøyningene

Tenk på hvor du parkerer bilen. Høy vannstand og bølger innover land kan skade kjøretøyet

Foto via Gjensidige