januar 15

Nedgang i boligprisene i fjerde kvartal

 • Eiendom Norges regionsrapporter for fjerde kvartal 2019 viser en moderat nedgang i boligprisene i hele landet. Dette er normalt for årets siste kvartal, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge i en melding:

Fjerde kvartal

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2019 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

 • Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Nesodden med en oppgang på 0,7 prosent, mens Holmestand hadde svakest utvikling med en nedgang 3,8 prosent, sier Lundesgaard.
 • Det har vært en svært stabil utvikling i boligmarkedet i de aller fleste områdene i Norge i 2019. Ytterpunktene i utviklingen finner vi på Østlandet og i Rogaland. Sterkest boligprisutvikling i 2019 hadde Nesodden med en oppgang på 9,9 prosent. Svakest utvikling i 2019 hadde Stavanger Sør med en nedgang på 4,1 prosent, sier Lundesgaard.

De ti sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i 2019 var:

 1. Nesodden 9,9 prosent.
 • Kongsvinger 6,2 prosent.

 • Bydel Østensjø, Oslo 6,1 prosent.

 • Fredrikstad 6,0 prosent.

 • Bydel Alna, Oslo 5,8 prosent.

 • Bydel Stovner,Oslo 5,6 prosent.

 • Bjørnafjorden 5,5 prosent.

 • Bydel Nordstrand, Oslo 5,3 prosent.

 • Alta 4,8 prosent.

 • Lillehammer 4,5 prosent.

  Eiendom Norge publiserer i dag også den årlige boligtyperapporten med oversikt over prisutviklingen blant de forskjellige boligtypene.

  • Nasjonalt i 2019 hadde leiligheter, eneboliger og delte boliger en moderat prisutvikling målt som gjennomsnittspriser. Sterkest utviklingen var det for leiligheter og eneboliger, selv om det er markante regionale forskjeller, sier Lundesgaard.’