januar 16

Beslagla fjær fra brokadehane..

Tollere ved Østlandsterminalen beslagla nylig fjær fra brokadehane, ofte kalt Jungle Cock, som ofte brukes til fluebinding.

Truet dyreart

Brokadehanen regnes som en truet dyreart og er derav regulert gjennom CITES-konvensjonen, som krever spesielle tillatelser for inn- og utførsel.

Foto via Tolletaten