januar 16

Kalnes med nytt stempel som mor-/barn-vennlig

Seksjonsleder Anika Knutsson og fagbarnepleier Emilie Frøid Grønmyr med lille Olea – 3 dager. Foto via sykehuset Østfold

Kalnes med nytt stempel som mor-/barn-vennlig

Sykehuset Østfold er tilbake på listen over sykehus med gode rutiner for oppfølging av mor og barn etter fødsel opplyser sykehuset på sine nettsider.

– Hver og en på avdelingen har gjort en enestående jobb, og vi har hatt kontinuerlig fokus på å forbedre oss, sier føde-barselavdelingen på Kalnes.

Standard

Mor-/barn-vennlig-standarden er basert på retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF), og målet er å fremme amming. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for amming som vurderer hvilke sykehus som tilfredsstiller kravene for å godkjennes som «mor-/barn-vennlig».

 – I utgangspunktet fikk ikke Sykehuset Østfold godkjennelse i 2016, da de hadde for mange punkter som måtte ryddes opp i. Etter flyttingen til Kalnes har man villet vente med en ny evaluering. Nå er denne gjennomført, og vi ser at det er gjort en kjempejobb. Derfor får sykehuset nå ny godkjenning, sier jordmor Anette S. Huitfeldt ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, til Dagens Medisin.

Mindre bruk av morsmelkerstatning

Evalueringen ble gjennomført i oktober 2019, og inkluderer både registrering av helsepersonell, samt en spørreundersøkelse blant mødre. 228 barn ble registrert på sykehuset i løpet av perioden. Sykehuset Østfold har i særlig grad har gjort forbedringer i forhold til bruk av morsmelkerstatning:

• 40 % av alle barna fikk morsmelkerstatning under oppholdet på sykehus i 2016. I 2019-evalueringen var dette redusert til 23 %.

• 74 % av barna som ble tatt med planlagt keisersnitt fikk morsmelkerstatning i 2016, mot 64 % i 2019.

Det er viktig at bruk av morsmelkerstatning skal være medisinsk begrunnet, og ikke bare gis for eksempel fordi barnet er urolig.

– Tallene viser en stor forbedring. Men samtidig ser vi at det er viktig at sykehuset jobber med å få på plass et bedre samarbeid mellom fødeavdelingen og operasjonsstuen ved keisersnitt, slik at barnet kan komme til brystet innen en time etter fødselen, sier Huitfeldt.

Aktuell link | her kan du lese mer