januar 20

Bypakke Nedre Glomma søker Samferdselsdepartementet om belønningsmidler..

Bypakke Nedre Glomma søker Samferdselsdepartementet om belønningsmidler og midler til reduserte billettpriser i Nedre Glomma. Det opplyser Østfold kollektiv i en artikkel:

Oversendt

Fredag 17. januar oversendte Bypakke Nedre Glomma søknad om belønningstilskudd fra belønningsordningen til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk til Samferdselsdepartementet for perioden 2020 -2023. I periodene Bypakke Nedre Glomma har hatt avtale om belønningsmidler, er det gjennomført en rekke tiltak for å nå nullvekst i personbiltrafikken.

  • Utviklingen peker i riktig retning. Trafikktallene for 2019 viser en nedgang på fire prosent i personbiltrafikken og samtidig viser antall kollektivreiser en god vekst i Nedre Glomma, sier daglig leder av Bypakke Nedre Glomma, Jostein Haug.

Det søkes om 320 millioner kroner i belønningstilskudd over en fireårsperiode med et økende ambisjonsnivå utover avtaleperioden. For 2020 søkes det om 55 millioner kroner som er tilsvarende det beløpet som Bypakke Nedre Glomma fikk innvilget i 2019.

 

Rimeligere billettpriser i Nedre Glomma

Med bakgrunn i regjeringspartienes bompengeforlik, søker Nedre Glommaregionen gjennom «Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma» om totalt 80 millioner kroner til tiltak for reduserte billettpriser på buss for perioden 2020 – 2023 fordelt med 20 millioner kroner pr år.

Når gratis buss avsluttes i Fredrikstad 9. februar, blir det igjen innført betaling på bussen, men med mye rimeligere bussbilletter i Fredrikstad og Sarpsborg.

  • Vi tror at reduserte priser på 30 dagers periodebillett kan bidra til at flere velger å reise kollektivt til og fra arbeid, sier Jostein Haug. Han legger til at det vil lønne seg å kjøpe månedskort om du reiser mer enn seks ganger tur/retur med buss i måneden i Nedre Glomma. 

 

Slik blir bussprisene i Nedre Glomma fra 10. februar:

● Prisen for Nedre Glomma-kortet reduseres fra 600 kr til 300 kr per 30 dager.

● Prisen for enkeltbillett for voksen reduseres fra 40 kr til 25 kr (gjelder også for mobillett*).

• *Obs! Prisen for voksen enkeltbillett i ØstfoldBillett-appen endres ikke før 27. februar.  

● Prisene for enkeltbillett for barn og honnør reduseres fra 20 kr til 15 kr (gjelder også for mobillett).

● For ungdom til og med 19 år blir det gratis buss mandag til fredag etter kl. 17, lørdag og søndag og helligdager hele dagen.

Aktuell link