januar 21

Skoleskyssordningen for videregående skole i nye Viken fylkeskommune

I forbindelse med nye Viken fylkeskommune vil de gamle retningslinjene for skoleskyss gjelde, fram til nye er utarbeidet opplyser Østfold kollektiv på sine nettsider.

Tilhørte Østfold

Elever som før tilhørte Østfold, vil ha skoleskyss-tilbud etter tidligere fylkeskommunes retningslinjer.

Dette gjelder fram til skoleåret 2020/2021 begynner.

 

Hovedregel for skyss i videregående skole

Som hovedregel gjelder at om du er elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss.

•Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.  

•Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.


Aktuell link | Østfold kollektiv