januar 21

Tollere beslaglegger store mengder legemidler hver dag, både reseptfrie og..

Tollere beslaglegger store mengder legemidler hver dag, både reseptfrie og reseptpliktige opplyser Tolletaten i en ny melding.

-Ikke tillatt

-Vi minner om at det ikke er tillat å importere legemidler i post, av hensyn til din sikkerhet mot falske og ulovlige legemidler, som kan være potensielt farlige opplyser understreker Tolletaten.

Foto via Tolletaten