januar 24

Flere medier spekulerer  om Viken kan bli oppløst før 2021, men..

Flere medier spekulerer  om Viken kan bli oppløst før 2021, ettersom Fremskrittspartiet har gått ut av regjering. Fylkesrådet i Viken forholder seg til Stortingets vedtak, og jobber videre til det beste for Vikens innbyggere opplyser Viken på sine nettsider.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune svarer følgende på spørsmål fra mediene i dag. 

  • Jeg registrerer at Frp er glade for å være ute av regjering og nå vurderer å endre stemmegivning i mange saker. Også saker som allerede er avgjort i Stortinget. Som fylkesrådsleder kan jeg ikke gjøre annet enn å forholde meg til Stortingets vedtak og gå på jobb hver dag for at folk skal ha gode tjenester, uansett hvem de er og hvor i Viken de bor.

En eventuell oppløsning vil uansett ikke tre i kraft før 01.01.2024. Tonje Brenna sier videre:

  • Fylkesrådet er enige om en plattform som sier at vi skal fremme en sak til fylkestinget etter stortingsvalget i 2021. Det er gjeldende politikk for fylkesrådet. At Frp nå er ute av regjering og mener mye, får stå for deres regning. Så langt har jo alle forslag om å oppløse Viken i Stortinget falt, og det er det jeg forholder meg til. Jeg har ikke sett andre forslag som samler flertall i Stortinget og vil ikke bidra med hypotetiske spekulasjoner om dette.

Foto / arkiv / Viken / Aktuell link