januar 24

-Nasjonal, ikke global krise. Følger opp med overvåking

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte torsdag at utbruddet av sykdom forårsaket av det nyoppdaget coronaviruset 2019-nCoV ikke vurderes å være en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Beslutningen ble tatt etter råd fra en uavhengig krisekomité oppnevnt av WHO.

nCoV-2019-viruset ble 9. januar funnet å være årsak til et utbrudd av lungebetennelse i byen Wuhan i Kina. En rekke mennesker hadde fått lungebetennelse etter besøk på et marked der det ble solgt sjømat og ulike typer levende dyr. Siden er det påvist flere hundre tilfeller i Kina og enkelte tilfeller hos reisende til Sør-Korea, Thailand, Taiwan, Japan, Macao SAR, Hongkong SAR og USA. 

Nasjonal

Komitéen vurderte situasjonen til å være en nasjonal krise for Kina, men ikke en global helsekrise. De pekte videre på at det bare er få, sporadiske tilfeller i andre land og at Kina har iverksatt en rekke tiltak for å stanse utbruddet. Det er også fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mange av de smittede som får alvorlig sykdom og hvor smittsomt viruset er. Informasjon om pasientene i dag viser at de fleste får mild sykdom, og de få som har dødd er i hovedsak eldre og/eller personer med underliggende sykdom. 

Uttalelse fra WHOs eksperkomité 

– WHO mener likevel situasjonen er alvorlig og må følges opp med overvåking og tidlig diagnostikk av tilfeller for å hindre videre spredning, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet. Gode smitteverntiltak er også viktig. Man kan forvente at det påvises flere tilfeller utenfor Kina, sier Hauge.  

WHO legger vekt på at det er fortsatt mye som gjenstår for å forstå viruset, spredningen og sykdommen det gir.  

  • Gjennom informasjon fra WHO, det europeiske smittevernsenteret ECDC og mange andre kilder følger vi situasjonen fra dag til dag, sier Hauge. – Vi forbereder oss på at smittede personer kan komme til Norge, sier hun.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om å støtte helsetjenesten i å styrke beredskapen for eventuell smitte i Norge. Folkehelseinstituttet gir fortløpende råd til helsetjenesten om håndtering av pasienter med mistanke om sykdommen og har klargjort for laboratoriepåvisning av viruset i pasientprøver. 

Finland

Fredag kom melding om at to kinesere som er turister i Finland testes for coronavirus. De skal ha reist via Norge skriver Aftenposten.

-Ingen dokumentasjon

– Det finnes ingen dokumentasjon på at det er dette viruset vi snakker om, så inntil videre vil jeg kalle dette en influensalignende sydom, sier smitteekspert Ørjan Olsvik til NRK.

Aktuell link | Folkehelseinstituttet