januar 25

Rekordmange varemerkesøknader til Norge

Patentstyret får rekordmange varemerkesøknader fra utlandet, sier Bernt Boldvik

Rekordmange varemerkesøknader til Norge

Aldri har utenlandsk næringsliv vist større interesse for å søke om enerett til navn og logoer i Norge. Fra norske næringsdrivende derimot, faller antall varemerkesøknader opplyser Patentstyret i en melding:

I fjor mottok Patentstyret 17 288 varemerkesøknader, noe som er på nivå med rekordåret 2017. Av disse var 4 168 fra norske søkere – en nedgang på 12,5 % fra 2018. Det er imidlertid første gang etter 6 år med markant oppgang at statistikken viser nedgang blant norske søkere.

«Alt i alt tyder tallene på at Norge er et attraktivt marked for bedrifter som opererer i konkurranseutsatte markeder», sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret, og peker på at mange bedrifter bruker varemerkeregistreringer til å forhindre uønskede etterligninger av egne varer og tjenester.

Antall varemerkesøknader til Patentstyret ser for øvrig ut til å være en temperaturmåler på fremtidstro i næringslivet. Finanskriser fra 60-tallet og frem til i dag lar seg tydelig avlese i statistikken over varemerkesøknader. «Betrakter vi de siste varemerke-tallene våre i et bredt tidsperspektiv, ser det ut til å være optimisme både i norsk og utenlandsk næringsliv ved inngangen til det nye tiåret», sier Boldvik.

Norske aktører med flest varemerkesøknader i 2019

VITALIS PHARMA AS (16)
COOP NORGE SA (16)
NORTURA SA (15)
KAVLI HOLDING (14)
FOLKEAKSJEN AS (13)
OBOS BBL (12)
SAGENE INDUSTRIER H.E. THORESEN (11)
VYGRUPPEN AS (10)
NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES (10)
KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY (10)
ELLE BASIC AS (10)