januar 27

-Styrket tillit til Øst politidistrikt

Etter en liten nedgang ved forrige måling, har befolkningens tillit til Øst politidistrikt økt noe. 79 prosent av de spurte oppgir at de har ganske stor eller svært stor tillit til politiet i Øst politidistrikt, mot 74 prosent i 2018. Det skriver Øst politidistrikt i en melding:

  • Dette er en av flere indikatorer som sier noe om samfunnets forventninger til politiet. For å forebygge og bekjempe kriminalitet er vi avhengig av folkets tillit, og innbyggernes tilbakemeldinger er viktig for oss. Jeg er derfor glad for at det har vært en fremgang siden i fjor, sier konstituert politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Innbyggerundersøkelsen peker også på områder hvor vi kan bli bedre. 4 av 10 sier vi ikke regelmessig er synlig lokalt.

  • Det er ikke tvil om at de endringene vi har stått i, og fremdeles står i, har utfordret oss på kapasitet, kanskje særlig når det gjelder synlig politi i gatene.  En hovedprioritering for oss fremover er å styrke politibemanningen vår, sier hun.

Mest bekymret for svindel på nett

Selv om 94 prosent i Øst politidistrikt opplever god trygghet der de bor, er det noen ting som bekymrer mer enn andre. 34 prosent oppgir at de er bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri på nett. 30 prosent  oppgir at de er bekymret for identitetstyveri.

-Ikke alt politiarbeid er synlig. Vi jobber mer systematisk nå enn før for å være i forkant av kriminalitet bla gjennom samarbeid med andre og gjennom å dele vår kunnskap om kriminalitetsutfordringer i vår distrikt på blant annet Facebook og Twitter. Informasjon og kunnskap gjør folk mer robuste for blant annet svindel på nett.

På rett vei

  • Den samlede tilbakemeldingen fra innbyggerne våre viser likevel at vi er på rett vei. Det skyldes først og fremst våre dyktige medarbeiderne som står på hver eneste dag. Vi skal gjøre vårt for at våre innbyggerne fortsetter å oppleve det som trygt og godt å bo og vokse opp i Øst politidistrikt, sier Øystese.