januar 28

Dette vet vi om utbruddet av nytt coronavirus, og reiseråd..

Dette vet vi om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV): smitte, symptomer, sykdom, inkubasjonstid, behandling og forebygging skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:

Om utbruddet 

Et hittil ukjent coronavirus (Coronavirus) har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 

Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall 

Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.  Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. 

Folkehelseinstituttet følger situasjonen og utviklingen nøye. 

Om viruset og smitte 

Det nye coronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusene tilhører coronavirusfamilien. 

Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. 

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange coronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Coronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan slike coronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002 (Severe Acute Respiratory Syndrome), der smitten antagelig kom fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr, og MERS (Middle East Respiratory Syndrome) i 2012, der dromedarer er smittekilde for viruset og det stadig meldes om ny smitte til eksponerte personer. 

Sykdommen og symptomer 

Det nye coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos personer med underliggende sykdom. 

Inkubasjonstid 

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid,  men den regnes foreløpig til å være mellom 2 til 14 dager.  

Forebygging 

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot sykdommen. Som ved alle infeksjoner er god håndhygiene, fortrinnsvis håndvask med såpe og vann, et viktig forebyggende tiltak. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Reiseråd

Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. Sykdommen smitter mellom mennesker, hovedsakelig ved dråpesmitte. Situasjonen er under utvikling, og reiserådene oppdateres så snart ny informasjon er tilgjengelig.

Kinas transportministerium har valgt å stoppe offentlig transport til/fra Wuhan og enkelte andre byer i området. Utenriksdepartementet fraråder derfor reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon samt nyheter, da situasjonen raskt endrer seg.  

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer for øvrig risikoen for reisende til Kina og andre affiserte områder som lav. Risikoen kan endre seg ved økning i antall tilfeller eller mer kunnskap om virusets egenskaper. Risiko reduseres ved å vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker. I Kina bør man i tillegg unngå besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter.

Råd før reisen

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina.

Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber.

Forebyggende råd på reisen

•Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.

•Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer.

•Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt.

•Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan eller Hubei-provinsen, bør kontakte lege med tanke på coronavirus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.

Innholdsbasert via FHI | aktuell link | foto via Folkehelseinstituttet