januar 29

Politistudenter nok en gang mest fornøyd

SCORER HØYT: Studentene ved Politihøgskolen topper også i år Studiebarometeret, som måler tilfredshet innen høyere utdanning i Norge. Her fra avslutningen ved studiested Majorstua i juni 2019. Foto: Sturlason.

Mest fornøyd

Bachelorstudentene ved Politihøgskolen er nok en gang landets mest fornøyde studenter. Dette fremkommer i Studiebarometeret, som kartlegger tilfredshet innen all høyere utdanning i Norge.

For femte året på rad er politistudentene alt-i-alt de mest fornøyde studentene, både som institusjon og når det gjelder måling av utdanningstyper og studieprogram.

Studentene ved Politihøgskolen scorer også helt på topp i viktige delkategorier i underøkelsen. Det gjelder «Tilknytning til arbeidslivet» og «Tidsbruk på organiserte læringsaktiviteter og egenstudier». Politistudentene er også de som har best kjennskap til «Varsling ved trakassering».

Khrono, som er en uavhengig nettavis for høyere utdanning og forskning, har denne presentasjonen av Studiebarometeret.

-Gleder oss

-Vi gleder oss også i år over å ha de mest tilfredse studentene. Dette er inspirerende for våre ansatte, studentene og hele Politihøgskolen. Studiebarometeret måler jo høyrere utdanning i hele Norge, og vi tillater oss å være stolt av dette, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm i en melding:

Han understreker også at alle sider ved undersøkelsen skal tas med i det videre arbeidet ved høgskolen.

-Vi ser vel umiddelbart ingen kritiske områder. Men for å holde oppe faglig kvalitet og tilfredshet er det viktig å gå inn og se på mulige forbedringspunkter, også i samarbeid med studentene. Det er mange områder som måles, og vi må for all del ikke bli for fornøyd med oss selv. Det er en forutsetning for videre utvikling.